Zirkonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Zirkonyum Elementi Simgesi Zr
Zirkonyum Elementi
Ziryonyum, simgesi Zr, atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22 özgül ağırlığı 6,4 erime noktası 1850 °C olan doğada az bulunan, parlak, gri-beyaz renkte, korozyona dayanıklı bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 4B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. Martin Klaproth tarafından 1789'da Almanya'da keşfedilmiştir. Zirkonyum Kroll prosesi olarak bir yöntemle zirkon ve badeleyit gibi minerallerden elde edilir.

Zirkonyum, kolay bir şekilde nötron absorbe etmediği için nükleer reaktörlerde kullanılan zirkaloy gibi alaşımlarda kullanılır. Vakum tüplerinden iz gazlarını birleştirip uzaklaştıran bir gaz alıcı olarak yararlanılır. Korozyona dayanıklılığıyla yüksek performanslı pompa ve vanalarda kullanılır. Zirkonyum dioksit yüksek sıcaklıklara dayanıklılığıyla laboratuvar potalarında kullanılır.

Zirkonyum atomu elektron
kabuk modeli
Bazı cerrahi ekipman türlerini yapmak için çelik ile alaşımı yapılır. Zirkonyum sağlık alanında yaygın olarak diş kaplamalarında kullanılır. Zirkonyum karbonat, dokunulduğunda deride ağrılı ve kaşıntılı rahatsızlıklara neden olan zehirli sarmaşıkların tedavisinde kullanılan losyonlara katılır. Ayrıca zirkonyumun parlak ve berrak bir bileşiği olan ve zirkon olarak da bilinen zirkonyum silikat mücevher ve takılarda kullanılan değerli bir taştır.


ZİRKONYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Zr
Atom Numarası:40
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:91,224
Proton Sayısı:40
Nötron Sayısı:51
Elektron Sayısı:40
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,10,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d² 5s²
Değerlik (valans):2,3,4
Erime Noktası:1852 °C ±2 °C
Kaynama Sıcaklığı:4377 °C
İyonlaşma enerjisi:660 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,33
Kovalent Yarıçap:1.45 Å
İyonik Yarıçap:.84 (+4) Å
Atomik Yarıçap:2.16 Å
Atomik Hacim:14.1 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.6339 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:13.13 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:22.99 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁷⁸Zr, ⁷⁹Zr … ¹¹⁰Zr
Kararlı izotopları:⁹⁰Zr, ⁹¹Zr, ⁹²Zr, ⁹⁴Zr
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:4
Yoğunluk @ 293 K:6.4 g/cm³
Özgül Isı:0.27 J/gK
Buharlaşma Isısı:58.20 kJ/mol
Füzyon Isısı:16.90 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0236×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.227 W/cmK
Elastisite modülü:94×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:5.7×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.013%
Deniz suyundaki bolluk:2.6×10⁻⁹%
İnsan vücudundaki miktarı:5×10⁻⁶%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 5
Kafes Parametresi:3.2313 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.1479 Å

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.