Toryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Toryum Elementi Simgesi Th
Toryum Elementi
Toryum, simgesi Th, atom numarası 90, atom ağırlığı 232,04 özgül ağırlığı 11,2 erime noktası 1750 °C olan, koyu gri renkte, ağır, yumuşak, sünek ve dövülebilir yapıda olan ve doğada bileşikler halinde bulunan radyoaktif metalik elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. Jöns Berzelius tarafından 1828'de İsveç'de keşfedilmiştir.

Toryum, monazit, torit ve torianit minerallerinde bulunur. Toryumun en kararlı izotopu olan ²³²Toryum, yaklaşık 14.050.000.000 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla veya spontan füzyon yoluyla ²²⁸Radyuma dönüşür.

²³²Toryum nötronlarla bombalandığında ²³³Toryum elde edilir. ²³³Toryum da bir dizi beta bozunmasıyla ²³³Uranyuma dönüşür. ²³³Uranyum ise atomları parçalanabilen bir elementtir ve nükleer yakıt olarak kullanılır.

Toryum atomu elektron modeli
Toryum atomu elektron
kabuk modeli
Bunun haricinde toryum güçlü alaşımlar yapmakta kullanılır: Yüksek sıcaklıklarda magnezyumun gücünü arttırmak için bir alaşım maddesi olarak kullanılır. Elektronik cihazlarda kullanılan tungsten filamanlarında ve ultraviyole fotoelektrik hücrelerde kullanılır.

Toryum oksit, yaklaşık 3300 °C gibi çok yüksek bir erime noktasına sahiptir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı potalar üretmek için kullanılır. Ayrıca toryum oksit yüksek kırılma indeksine sahip kaliteli kamera lensleri yapmak için de kullanılır. Katalizör olarak sülfürik asit üretiminde, petrol ürünlerinin parçalanmasında ve amonyağın nitrik aside dönüştürülmesinde yine toryum oksitten yararlanılır.


TORYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Th
Atom Numarası:90
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:232,0381
Proton Sayısı:90
Nötron Sayısı:142
Elektron Sayısı:90
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,10,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 6d² 7s²
Değerlik (valans):4
Erime Noktası:1750 °C
Kaynama Sıcaklığı:4000 °C
İyonlaşma enerjisi:587 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:1.65 Å
İyonik Yarıçap:1.05 (+4) Å
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:19.9 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.08 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.504 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:20.003 V
Yarılanma ömrü:1.40601217656×10¹⁰ yıl
Bilinen izotopları:²⁰⁹Th, ²¹⁰Th … ²³⁸Th
Kararlı izotopları:²³²Th
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:4
Yoğunluk @ 293 K:11.7 g/cm³
Özgül Isı:0.12 J/gK
Buharlaşma Isısı:514.40 kJ/mol
Füzyon Isısı:16.10 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0653×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.540 W/cmK
Elastisite modülü:73×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:11.0×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.0006%
Deniz suyundaki bolluk:4×10⁻¹²%
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 3
Kafes Parametresi:5.0847 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.