Laedri nedir ne demektir? La Edri kimdir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Laedri bir söz, acı veriyorsa geçmiş geçmemiş demektir
Laedri bir söz
  1. (edebiyat) Eskiden ozanı bilinmeyen şiirlerin altına yazılan "sahibi bilinmiyor (anonim)" anlamında bir sözcük: Eski Türk edebiyatında sık karşılaşılan mahlaslardan biri de "Laedri"dir. Kimdir Laedri? Yüce yaratıcının sanatlarını görüp, Onun iradesiyle ortaya konulan bir esere imza atmaktan kaçınan, mahviyet sahibi yüzlerce kalem sahibinin ortak adıdır Laedri. (İlgili cümle kaynağı: E. Çalık)
  2. (felsefe) Bilinemezci: Metafizik bahislerinde, yani "Mutlak Varlık", "Eşyanın Hakikatleri", "Ruhun Tabiatı" ve "Mebde ve Mead” gibi meseleleri insan aklının kuşatamayacağına inanan ve bu konuda bilgisizliğini itiraf etmekten çekinmeyen düşünürlere "laedri", yani bilinemezciler denilir.


  • Laedriye: İnsan aklının Tanrı ve evren hakkındaki mutlak gerçeği bilemeyeceğini ileri süren felsefi akım, agnostisizm, bilinemezcilik.
( 0 soru/yorum )