Laedri nedir ne demektir? La Edri kimdir? Anlamı


Laedri bir söz, acı veriyorsa geçmiş geçmemiş demektir
Laedri bir söz
  1. edebiyat Eskiden ozanı bilinmeyen şiirlerin altına yazılan "sahibi bilinmiyor (anonim)" anlamında bir sözcük. Eski Türk edebiyatında sık karşılaşılan mahlaslardan biri de "Laedri"dir. Kimdir Laedri? Yüce yaratıcının sanatlarını görüp, Onun iradesiyle ortaya konulan bir esere imza atmaktan kaçınan, mahviyat sahibi yüzlerce kalem sahibinin ortak adıdır Laedri. (İlgili cümle kaynağı: E. Çalık)
  2. felsefe Bilinemezci. Metafizik bahislerinde, yani "Mutlak Varlık", "Eşyanın Hakikatleri", "Ruhun Tabiatı" ve "Mebde ve Mead” gibi meseleleri insan aklının kuşatamayacağına inanan ve bu konuda bilgisizliğini itiraf etmekten çekinmeyen düşünürlere "laedri", yani bilinemezciler denilir.


  • Laedriye: İnsan aklının Tanrı ve evren hakkındaki mutlak gerçeği bilemeyeceğini ileri süren felsefi akım, agnostisizm, bilinemezcilik.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.