Rutherfordyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Rutherfordyum elementi üzerinde rutherfordyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Rutherfordyum elementi
(illüstrasyondur)
Rutherfordyum simgesi Rf, atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan, radyoaktif, sentetik (yapay) ve süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 4B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. A. Ghiorso ve arkadaşları tarafından 1969 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Rutherfordyum atomu elektron kabuk modeli
Rutherfordyum atomu elektron kabuk modeli
249Kaliforniyumun 12karbon ve 13karbon iyonlarıyla bombalanmasıyla üretilir, bu da 4+ ve 3 saniyelik yarı ömürlü izotop üretir. Rutherfordyumun en kararlı izotopu olan 263rutherfordyum, yaklaşık 10 dakikalık yarı ömre sahiptir ve spontan fizyon (çekirdeğin kendiliğinden bozunması) ile bozunur. Üretilen küçük miktarlar ve kısa yarı ömür nedeniyle rutherfordyum şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında önemli ticari uygulamalara ve kullanımlara sahip değildir.

Rutherfordyum Element Özellikleri
Simgesi:Rf
Atom Numarası:104
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(267,12)
Proton Sayısı:104
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
163
Elektron Sayısı:104
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,10,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d2 7s2
Değerlik (valans):4
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:13.05555555556 saat
Bilinen izotopları:253Rf, 254Rf … 268Rf
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:4
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.23 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )