Tellür elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Tellür Elementi Simgesi Te
Tellür Elementi
Tellür, simgesi Te, atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60 yoğunluğu 6,24 olan, 452 °C'de eriyen, kızdırılınca alevlenip gaz çıkararak yanan, gümüşümsü-beyaz renkte, kırılgan, yarı metal bir elementtir. Periyodik tabloda 6A grubunda (oksijen grubu) 5. periyotta bulunur. Franz Müller von Reichenstein tarafından 1782'de Romanya'da keşfedilmiştir.

Tellür doğada serbest olarak bulunmakla birlikte en çok silvanit, kalaverit ve krennerit cevherlerinde bulunur. Bakır ve kurşun rafinasyonunun bir yan ürünü olarak da elde edilir.

Tellür atomu elektron modeli
Tellür atomu elektron
kabuk modeli
Tellürün ana kullanım alanı alaşımlardır. Bakır ve paslanmaz çelik ürünlerinin işleme kalitesini iyileştirmek, renkli cam ve seramikler üretmek için kullanılır. Termoelektrik cihazlarda ve kauçuk endüstrisinde de kullanılır. Fünye üretiminde temel bir maddedir. Sülfürik aside karşı dayanıklılığını arttırmak için kurşuna da eklenir. Tellür yarı iletken bir maddedir ve sıklıkla bakır, kalay, altın veya gümüş ile katkılanır.


TELLÜR ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Te
Atom Numarası:52
Grup:Ametal
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:127,6
Proton Sayısı:52
Nötron Sayısı:76
Elektron Sayısı:52
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,6
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
Değerlik (valans):2,4,6
Erime Noktası:449.5 °C
Kaynama Sıcaklığı:989.9 °C
İyonlaşma enerjisi:869,2 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:190,15 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,1
Kovalent Yarıçap:1.36 Å
İyonik Yarıçap:.97 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.42 Å
Atomik Hacim:20.5 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:9.0096 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:18.60 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:27.96 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁰⁵Te, ¹⁰⁶Te … ¹⁴²Te
Kararlı izotopları:¹²⁰Te, ¹²²Te, ¹²⁴Te, ¹²⁵Te, ¹²⁶Te
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:-2,(4),6
Yoğunluk @ 293 K:6.24 g/cm³
Özgül Isı:0.20 J/gK
Buharlaşma Isısı:52.550 kJ/mol
Füzyon Isısı:17.490 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:2.0e-6×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.0235 W/cmK
Elastisite modülü:40×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:18.8×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:1×10⁻⁷%
Deniz suyundaki bolluk:Yok
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 2,25
Kafes Parametresi:4.4568 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.9270 Å

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.