Tulyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Tulyum Elementi Simgesi Tm
Tulyum elementi
Tulyum simgesi Tm, atom numarası 69, atom ağırlığı 168,934 olan lantanitler grubundan bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Gümüşümsü renkli, yumuşak, dövülebilir, sünek bir metaldir. Per Theodor Cleve tarafından 1879'da İsveç'te keşfedilmiştir.

Tulyum atomu
Tulyum atomu kabuk modeli
Diğer nadir elementlerle birlikte gadolinit, öksenit, ksenotim ve monazit minerallerinde bulunur. Genellikle monazitin %50'si nadir elementtir ve bunun % 0,007'si de tulyumdur. Tulyumun radyoaktif izotopu olan ¹⁶⁹Tulyum, elektrikli ekipman ihtiyacını ortadan kaldırarak, taşınabilir röntgen makinelerine güç sağlamak için kullanılır. Bunun haricinde tulyum önemli bir ticari uygulama ve kullanım alanına sahip değildir.


TULYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Tm
Atom Numarası:69
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:168,93421
Proton Sayısı:69
Nötron Sayısı:100
Elektron Sayısı:69
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,31,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹³ 6s²
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1545 °C
Kaynama Sıcaklığı:1950 °C
İyonlaşma enerjisi:596 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,25
Kovalent Yarıçap:1.56 Å
İyonik Yarıçap:1.09 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.42 Å
Atomik Hacim:18.1 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.1843 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:12.054 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:26.367 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁴⁵Tm, ¹⁴⁶Tm … ¹⁷⁹Tm
Kararlı izotopları:¹⁶⁹Tm
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3),2
Yoğunluk @ 293 K:9.33 g/cm³
Özgül Isı:0.16 J/gK
Buharlaşma Isısı:191.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:16.840 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0150×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.168 W/cmK
Elastisite modülü:76×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:12×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.000045%
Deniz suyundaki bolluk:2×10⁻¹¹%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,77
Kafes Parametresi:3.5346 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.5548 Å

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.