Tulyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tulyum elementi üzerinde tulyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Tulyum elementi
Tulyum simgesi Tm, atom numarası 69, atom ağırlığı 168,934 olan lantanitler grubundan bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Gümüşümsü renkli, yumuşak, dövülebilir, sünek bir metaldir. Per Theodor Cleve tarafından 1879'da İsveç'te keşfedilmiştir.

Tulyum atomu ve elektronları
Tulyum atomu kabuk modeli
Diğer nadir elementlerle birlikte gadolinit, öksenit, ksenotim ve monazit minerallerinde bulunur. Genellikle monazitin %50'si nadir elementtir ve bunun % 0,007'si de tulyumdur. Tulyumun radyoaktif izotopu olan 169Tulyum, elektrikli ekipman ihtiyacını ortadan kaldırarak, taşınabilir röntgen makinelerine güç sağlamak için kullanılır. Bunun haricinde tulyum önemli bir ticari uygulama ve kullanım alanına sahip değildir.

Tulyum Element Özellikleri
Simgesi:Tm
Atom Numarası:69
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:168,93421
Proton Sayısı:69
Nötron Sayısı:100
Elektron Sayısı:69
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,31,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f13 6s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1545 °C
Kaynama Sıcaklığı:1950 °C
İyonlaşma enerjisi:596 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,25
Kovalent Yarıçap:1.56 Å
İyonik Yarıçap:1.09 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.42 Å
Atomik Hacim:18.1 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.1843 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:12.054 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:26.367 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:145Tm, 146Tm … 179Tm
Kararlı izotopları:169Tm
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3),2
Yoğunluk @ 293 K:9.33 g/cm3
Özgül Isı:0.16 J/gK
Buharlaşma Isısı:191.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:16.840 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0150 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.168 W/cmK
Elastisite modülü:76 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:12 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.000045%
Deniz suyundaki bolluk:2×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,77
Kafes Parametresi:3.5346 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.5548 Å
( 0 soru/yorum )