Terbiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Terbiyum elementi üzerinde terbiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Terbiyum elementi
Terbiyum, simgesi Tb, atom numarası 65, atom ağırlığı 158,92 olan bir element türüdür. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Yumuşak, sünek, gümüşümsü gri renkli, nadir bir toprak metalidir. Carl Mosander tarafından 1843'yılında İsveç'te keşfedilmiştir.

Terbiyum atomu elektron kabuk modeli
Terbiyum atomu elektron kabuk modeli
Genellikle % 0.03 terbiyum içeren monazit kumunda diğer nadir elementlerle birlikte bulunur. Diğer kaynakları, her ikisi de % 1'e kadar terbiyum ihtiva edebilen oksit karışımları olan ksenotim ve öksenittir.

Terbiyum az miktarlarda katı hal cihazlarında ve sodyum terbiyum borat olarak da lazer üretiminde kullanılır. Zirkonyum dioksit ile birlikte yüksek sıcaklıklarda çalışan yakıt hücrelerinde kristal stabilizatör olarak kullanılır.

Terbiyum Element Özellikleri
Simgesi:Tb
Atom Numarası:65
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:158,92534
Proton Sayısı:65
Nötron Sayısı:94
Elektron Sayısı:65
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,27,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f9 6s2
Değerlik (valans):3,4
Erime Noktası:1356 °C
Kaynama Sıcaklığı:3230 °C
İyonlaşma enerjisi:564 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,2
Kovalent Yarıçap:1.59 Å
İyonik Yarıçap:1.18 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.51 Å
Atomik Hacim:19.2 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.8639 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.525 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:21.91 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:136Tb, 137Tb … 171Tb
Kararlı izotopları:159Tb
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3),4
Yoğunluk @ 293 K:8.27 g/cm3
Özgül Isı:0.18 J/gK
Buharlaşma Isısı:330.90 kJ/mol
Füzyon Isısı:10.80 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.00889 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.111 W/cmK
Elastisite modülü:57 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:9.4 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.000093%
Deniz suyundaki bolluk:1.4×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 2,33
Kafes Parametresi:3.6011 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.6938 Å
( 0 soru/yorum )