Terbiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Terbiyum Elementi Simgesi Tb
Terbiyum elementi
Terbiyum, simgesi Tb, atom numarası 65, atom ağırlığı 158,92 olan bir element türüdür. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Yumuşak, sünek, gümüşümsü gri renkli, nadir bir toprak metalidir. Carl Mosander tarafından 1843'yılında İsveç'te keşfedilmiştir.

Terbiyum atomu elektron kabuk modeli
Terbiyum atomu elektron
kabuk modeli
Genellikle % 0.03 terbiyum içeren monazit kumunda diğer nadir elementlerle birlikte bulunur. Diğer kaynakları, her ikisi de % 1'e kadar terbiyum ihtiva edebilen oksit karışımları olan ksenotim ve öksenittir.

Terbiyum az miktarlarda katı hal cihazlarında ve sodyum terbiyum borat olarak da lazer üretiminde kullanılır. Zirkonyum dioksit ile birlikte yüksek sıcaklıklarda çalışan yakıt hücrelerinde kristal stabilizatör olarak kullanılır.


TERBİYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Tb
Atom Numarası:65
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:158,92534
Proton Sayısı:65
Nötron Sayısı:94
Elektron Sayısı:65
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,27,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f⁹ 6s²
Değerlik (valans):3,4
Erime Noktası:1356 °C
Kaynama Sıcaklığı:3230 °C
İyonlaşma enerjisi:564 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,2
Kovalent Yarıçap:1.59 Å
İyonik Yarıçap:1.18 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.51 Å
Atomik Hacim:19.2 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.8639 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.525 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:21.91 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹³⁶Tb, ¹³⁷Tb … ¹⁷¹Tb
Kararlı izotopları:¹⁵⁹Tb
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3),4
Yoğunluk @ 293 K:8.27 g/cm³
Özgül Isı:0.18 J/gK
Buharlaşma Isısı:330.90 kJ/mol
Füzyon Isısı:10.80 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.00889×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.111 W/cmK
Elastisite modülü:57×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:9.4×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.000093%
Deniz suyundaki bolluk:1.4×10⁻¹¹%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 2,33
Kafes Parametresi:3.6011 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.6938 Å

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.