Radyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Radyum Elementi Simgesi Ra
Radyum Elementi
Radyum, simgesi Ra, atom sayısı 88, atom ağırlığı 226,02 olan 700 °C'de eriyen gümüşümsü beyaz renkte son derece radyoaktif metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 2A (toprak alkali metalleri) grubunda 7. periyotta bulunur. Pierre ve Marie Curie tarafından 1898'de Fransa'da keşfedilmiştir.

Radyum, çok az miktarda uranyum cevherlerinde bulunur ve uranyum cevherinin rafinasyonunda bir yan ürün olarak elde edilir. Bir ton uranyum cevheri sadece ~ 0.14 gram radyum içerir. Uranyuma nazaran bu kadar az olmasına karşın uranyumdan yaklaşık bir milyon kez daha fazla aktiftir.

Radyum atomu elektron modeli
Radyum atomu elektron
kabuk modeli
Radyumun en kararlı izotopu olan ²²⁶Radyum, yaklaşık 1600 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla ²²²Radona veya bir ¹⁴Karbon çekirdeğini atarak ²¹²Kurşuna dönüşür.

Radyum, bazı kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan ve radyoaktif bir gaz olan radon üretmek için kullanılır. Radyum ve berilyumdan oluşan karışım nötron yayar ve bir nötron kaynağı olarak kullanılır. Ayrıca radyum önceleri, saatler, uçak kokpit kadranları ve diğer çeşitli gösterge panelleri için kendinden aydınlatmalı boyalar yapmak için kullanılmış olsada günümüzde büyük ölçüde yerini daha az tehlikeli bir radyoaktif ışık kaynağı olan ⁶⁰Kobalt almıştır.


RADYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Ra
Atom Numarası:88
Grup:Toprak Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:(226,0254)
Proton Sayısı:88
Nötron Sayısı:138
Elektron Sayısı:88
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 7s²
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:700 °C
Kaynama Sıcaklığı:1140 °C
İyonlaşma enerjisi:509,3 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:0,9
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:1.62 (+2) Å
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:45.20 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.2789 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:10.148 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1585.489599188 yıl
Bilinen izotopları:²⁰²Ra, ²⁰³Ra … ²³⁴Ra
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:2
Yoğunluk @ 293 K:5 g/cm³
Özgül Isı:0.12 J/gK
Buharlaşma Isısı:125 kJ/mol
Füzyon Isısı:8 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.186 W/cmK
Elastisite modülü:16×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:8×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:1×10⁻¹¹%
Deniz suyundaki bolluk:1×10⁻¹⁵%
İnsan vücudundaki miktarı:1×10⁻¹³%
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.