Radyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Radyum elementi üzerinde radyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Radyum elementi
Radyum, simgesi Ra, atom sayısı 88, atom ağırlığı 226,02 olan 700 °C'de eriyen gümüşümsü beyaz renkte son derece radyoaktif metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 2A (toprak alkali metalleri) grubunda 7. periyotta bulunur. Pierre ve Marie Curie tarafından 1898'de Fransa'da keşfedilmiştir.

Radyum, çok az miktarda uranyum cevherlerinde bulunur ve uranyum cevherinin rafinasyonunda bir yan ürün olarak elde edilir. Bir ton uranyum cevheri sadece ~ 0.14 gram radyum içerir. Uranyuma nazaran bu kadar az olmasına karşın uranyumdan yaklaşık bir milyon kez daha fazla aktiftir.

Radyum atomu elektron modeli
Radyum atomu elektron kabuk modeli
Radyumun en kararlı izotopu olan 226Radyum, yaklaşık 1600 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 222Radona veya bir 14Karbon çekirdeğini atarak 212Kurşuna dönüşür.

Radyum, bazı kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan ve radyoaktif bir gaz olan radon üretmek için kullanılır. Radyum ve berilyumdan oluşan karışım nötron yayar ve bir nötron kaynağı olarak kullanılır. Ayrıca radyum önceleri, saatler, uçak kokpit kadranları ve diğer çeşitli gösterge panelleri için kendinden aydınlatmalı boyalar yapmak için kullanılmış olsa da günümüzde büyük ölçüde yerini daha az tehlikeli bir radyoaktif ışık kaynağı olan 60Kobalt almıştır.

Radyum Element Özellikleri
Simgesi:Ra
Atom Numarası:88
Grup:Toprak Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:(226,0254)
Proton Sayısı:88
Nötron Sayısı:138
Elektron Sayısı:88
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 7s2
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:700 °C
Kaynama Sıcaklığı:1140 °C
İyonlaşma enerjisi:509,3 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:0,9
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:1.62 (+2) Å
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:45.20 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.2789 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:10.148 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1585.489599188 yıl
Bilinen izotopları:202Ra, 203Ra … 234Ra
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:2
Yoğunluk @ 293 K:5 g/cm3
Özgül Isı:0.12 J/gK
Buharlaşma Isısı:125 kJ/mol
Füzyon Isısı:8 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.186 W/cmK
Elastisite modülü:16 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:1×10-11%
Deniz suyundaki bolluk:1×10-15%
İnsan vücudundaki miktarı:1×10-13%
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )