Teknetyum (teknesyum) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Teknetyum elementi üzerinde teknetyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Teknetyum elementi
Teknetyum (veya teknesyum) simgesi Tc, atom numarası 43 olan, 1937'de molibdenin nötronlarla bombardımanından elde edilmiş bir elementtir. Periyodik tabloda 7B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. Gümüşümsü gri renktedir ve sentetik olarak üretilmiş ilk elementtir. Carlo Perrier, Émillo Segrè tarafından 1937'de İtalya'da keşfedilmiştir. İlk kez bir siklotronda molibdeni döteryumlarla (ağır hidrojen) bombardıman ederek üretilmiştir.

Teknetyum (teknesyum) atomu elektron kabuk modeli
Teknetyum atomu elektron modeli
Günümüzde, teknetyum, ⁹⁸Molibdenin nötronlarla bombalanmasıyla üretilir. Yeryüzünde doğal olarak bulunmaz ancak spektral çizgilerinden yola çıkarak bazı yıldızlarda gözlenmiştir.

Milyon birimde 55 birime kadar olan miktarlarda demir madenini korozyona dayanıklı bir alaşım haline dönüştürmekte, ⁹⁹Tc izotopu da tıpta kemik ve organların izlenmesinde kullanılır.


TEKNETYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Tc
Atom Numarası:43
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:(97,9072)
Proton Sayısı:43
Nötron Sayısı:55
Elektron Sayısı:43
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,13,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d⁵ 5s²
Değerlik (valans):0,2,4,5,6,7
Erime Noktası:2172 °C
Kaynama Sıcaklığı:4877 °C
İyonlaşma enerjisi:702 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:70 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,9
Kovalent Yarıçap:1.27 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:1.95 Å
Atomik Hacim:08.5 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.28 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:15.26 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:29.54 V
Yarılanma ömrü:211098.4271943 yıl
Bilinen izotopları:⁸⁵Tc, ⁸⁶Tc … ¹¹⁸Tc
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Beta bozunması
Oksidasyon Durumu:(7),6,4
Yoğunluk @ 293 K:11.5 g/cm³
Özgül Isı:0.21 J/gK
Buharlaşma Isısı:660.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:24.0 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.067×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.506 W/cmK
Elastisite modülü:380×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:8×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:2.735 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:4.388 Å

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.