Lakolit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Lakolit katmanını gösteren çizim
Lakolit
Lakolit, iki tortul kaya kütlesi arasında mercek durumunda sıkışarak oluşan katman damarıdır.

Bir basık kubbemsi tavanı olan, düz tabana malik bulunan veya malik bulunduğu varsayılan, asıl yatay veya hafifçe eğimli, fakat lakolit üzerinde kabartılı duran, tabakalı kayalarla uyumlu yerleşmiş gözüken intrüzyondur.

İlk olarak Gilbert (1877) tarafından "lakolit" isimlendirmesi yapılmıştır. Henry dağlarının lavları, yer kabuğunun bütün tabakalarını delerek yükselecek yerde, daha alçak bir düzeyde durmuş, iki tabaka arasına sokulmuş ve içinde donduğu bir alan açmış ve traptan oluşma som bir cisim meydana getirmiştir. Bu cisim için "lakolit" adı kullanılmıştır. (Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Yayınlarından)
( 0 soru/yorum )