Kırışık nedir? Kırışıklık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde olduğu kağıt ile birlikte kırışmış olan kırışık bayan yüzü
Kırışıklık
  1. Düzgün olması gereken bir şeyin ince ince katlanışlarla düzgünlüğünü yitirmesi.
    Canan Hanım, elindeki solgun, kırışık resmi bitimsiz bir hasretle göğsüne bastırıyordu... (İlgili cümle kaynağı: H. Ertuğrul)
  2. İlerlemiş yaş nedeniyle deride esnekliğin kaybolmasından oluşan kıvrım. Her kim ona, geçmişini merak edip sual soracak olsa, bu kırışık yüz gülümseyerek anlatmaktan adeta zevk ve saadet duyardı. (S. Ayverdi)
( 0 soru/yorum )