Kırıntı nedir? Kırıntılı ne demektir? Anlamı

Yere dökülmüş ekmek kırıntıları
Ekmek kırıntısı
  1. Bir şeyden ayrılan ufak parça.
    Türlü cinsten kuşlar üşüşüyorlar, ıslatılmış ekmek kırıntılarına.
  2. Bir şeyden artakalan parça, küçük kalıntı.


  • Kırıntı kütle: Kırıntılardan oluşmuş kütle.
  • Kırıntılı kaya: (yerbilim) Mineral ya da başka kaya döküntülerinden oluşmuş kaya.