Kırıntı nedir? Kırıntılı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yere dökülmüş ekmek kırıntıları
Ekmek kırıntısı
  1. Bir şeyden ayrılan ufak parça.
    Türlü cinsten kuşlar üşüşüyorlar, ıslatılmış ekmek kırıntılarına.
  2. Bir şeyden artakalan parça, küçük kalıntı.


  • Kırıntı kütle: Kırıntılardan oluşmuş kütle.
  • Kırıntılı kaya: (yerbilim) Mineral ya da başka kaya döküntülerinden oluşmuş kaya.
( 0 soru/yorum )