Kısım nedir? Kısmı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir bütünün parçalarından her biri, kesim, bölük, bölüm. Yolcular bu yıldızlardan bir kısmını sağlarına, bir kısmını sollarına ve bir kısmını da arkalarına alarak varacakları yeri bulurlar. (İ. H. Bursevi)
  2. Bir cinsten ya da meslekten olanların tümü. Kadın kısmının işi başka, erkek kısmının işi başka... (İlgili cümle kaynağı: S. Kamuran)


  • Kısım amiri: Bir kurumda bölüm ya da grup yöneticisi.
  • Kısım kısım: Bölük bölük, bölüm bölüm, ayrı ayrı. Ve onu Kur'an olarak vakit vakit kısım kısım indirdik, onu insanlara teenni ile dura dura okuyasın diye. (İsra Suresinden)
( 0 soru/yorum )