Kıstas nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
  1. Ölçü.
    İslam'da en temel kıstas akıldır. (kelime ile ilgili cümle)
  2. Tanımlamalarda bulunmak, kategorilere ayırmak, karşılaştırmak, yargıya varmak vb. için gereken kılavuz, başvurulan ölçüler bütünü, örnek bilgi.
    Zamanın tayininde, özellikle hac, oruç, kurban ve zekat gibi ibadetlerin vakitlerinin belirlenmesinde hilal bir kıstastır.


  • Kıstas almak (veya tutmak): Ölçü olarak kabul etmek.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Tanımlamalarda bulunmak, kategorilere ayırmak, karşılaştırmak, yargıya varmak vb. için gereken kılavuz, başvurulan ölçüler bütünüdür.
16/10/14 21:04