Milis nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Omuzlarında tüfeklerle yürüyüş yapan Rus milisleri gösteren eski bir fotoğraf
Milis (Rus milisler)
  1. Savaş sırasında orduya yardımcı olmak üzere toplanan yarı askeri sivil güç, silahlı halk gücü: Şehrin milis kuvvetleri vardı (Sait Faik). İşgal etmek istemişlerse de halkın ve teşkilatlanmakta olan Milis Kuvvetleri'nin direnişiyle karşılaşmışlardır...
  2. Kimi ülkelerde barış zamanında da görev yapan yardımcı güvenlik kuvveti: Hükümet tarafından düzeni sağlamak üzere halk milisleri oluşturuldu. (İlgili cümle kaynağı: Ş. Kut)
( 0 soru/yorum )