Mil nedir ne demektir? Anlamı


1 millik mesafe
  1. Mil yer yer değişen bir mesafe ölçüm birimidir. Kısaltması mi.
    1 kara mili = 1,609344 km'dir. 1 deniz mili = 1,85200 km'dir.
  2. Selin bıraktığı kumlu, çamurlu toprak.
  3. Su ya da rüzgar etkisiyle oluşan ve toprağı çok verimli duruma getiren, nemi iyi koruyan ve suyun geçişmesine olanak tanıyan, daha çok 5 - 20 mikronluk parçacıklardan oluşan çökelti.
  4. Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk.
  5. Makinelerde hareketi ileten silindirik çubuk.
  6. (teknik) Bir hareketi iletmek ya da başka bir harekete dönüştürmek için kullanılan, çoğunlukla daire kesitli makine öğesi.

Mil - Akarsu yatağındaki toprak mil
Çeşitli makinelerde kullanılan
metal mil
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.