Minyatür nedir? Minyatürcülük ne demektir? Kısaca Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Osmanlı döneminde bir cülus törenini gösteren bir minyatür resim
Osmanlı da minyatür sanatı
III. Selim'in cülus töreni
  1. Kağıt, parşömen, fildişi vb. üstüne küçük boyutlu, renkli ve ince işçiliğe dayalı resim yapma sanatı.
  2. (resim) Eskiden el yazması kitaplara yapılan kişilerin önemine göre beti büyüklüğü dikkate alınan, ışık gölge ve derinlik duygusu yansıtılmayan düz boyalı resim.
  3. Bu sanatla gerçekleştirilen eser.
  4. (mecazi) Bir şeyin küçük ölçekte kopyası ya da modeli.
  5. Çok küçük.


  • Minyatürcülük: Minyatür yapma sanatı.
( 0 soru/yorum )