Mira nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mira çeşitleri ve bir deniz kıyısında mira ve nivelman ile ölçüm yapılması
Mira
Mira, arazide takeometre ölçmesi yapılırken, yüksekliği bulunacak olan noktalarda tutularak bir tür ölçü dürbünü olan nivo ile gözlenen, üzerinde metre ve santimetre bölümleri bulunan çıta, nivelman mirası: Mira, arazi topoğraf yapımcıları tarafından toprağın eğimini, kotunu saptamak amacıyla kullanılan bir aletti. Üstünde rakamlar bulunan uzun tahta bir cetveldi.


  • Miracı: Haritalama ve arazi ölçümlerinde mira tutan kimse: Miracı, ölçüyü yapan uzmanın komutlarına dayanarak gün boyu o yükselti senin, bu çukur benim arazide dolanıp eğimin saptanmasına yardımcı oluyordu. (İlgili cümle kaynağı: A. Kahraman)
( 0 soru/yorum )