Milyem nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Daire şeklinde milyem cetveli
Milyem cetveli
  1. Milyem, bir çemberin 1/6400'ünü gören merkez açı olarak tanımlanan açı ölçüsü birimi. Özellikle topçulukta olmak üzere askerlikte yaygın olarak kullanılır. Dairenin 6400 eşit parçaya bölünmüş yaylarından her biri bir milyemdir. Milyem dereceden çok daha hassastır ve 1 milyem 0,05625 dereceye karşılık gelir.
  2. Milyem, bir madeni alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçü birimidir.


  • Milyem cetveli: (askeri terim) Topçulukta, açısal uzaklıklar üzerinde bir ileri gözetleyicinin kaba tahminler yapmasını sağlayan cetvel.
( 0 soru/yorum )