Mim nedir? Mim koymak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Arap alfabesinin "m" sesini bildiren yirmi dördüncü harfinin adı.
  2. Biten bir yazının altına konulan işaret.
  3. Eski Yunan ve Roma'da yaşamı, töreleri taklit amacı güden komedi türü.
  4. Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı oyun türü.
  5. Bu türü gerçekleştiren sanatçı.

Mim koymak:
  1. Unutulmaması için işaret koymak.
  2. Önemli bularak üstünde ısrarlı bir biçimde durmak: "Bu lafıma mim koy, dedi, Sabri Bey." (İlgili cümle kaynağı: A. İlhan)
  3. Gerektiğinde karşısındakine hatırlatılmak için unutulmayacak şeyler sırasına koymak: Bu sözünüze mim koydum.
( 0 soru/yorum )