Milliyetçilik nedir? Milliyetçi ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yüzü Türk bayrağına boyanmış bir genç erkek
Milliyetçilik
  1. Ulusuna bağlı olma özelliği.
  2. Ulusal bağımsızlığı isteme ya da savunma, ulusal bağımsızlıktan yana olma.
  3. Kendi ulusunun gücünü ve büyüklüğünü en yüksek, en yüce değerler olarak gören, aşırı derecede ulusal bilinç.

Milliyetçilik, toplumda milli kültürü güçlendirmek ve hakim kılmak. Mensup olunan milletin devletine samimi bir sadakat hissi içinde bağlı olmak, millet ve devleti için her türlü fedakarlığı yapabilecek bir haleti ruhiyede ve ahlaki yaşayış içinde bulunmak. Dinamik bir gelişme içinde güçlükleri yenerek milletini milletler cemiyetinin hür, eşit, şerefli ve kudretli bir üyesi yapmak. Milletinin tarihine şuurla bağlanmak. Mensup olunan millete ait, bilhassa manevi değerlerin yüceltilmesini gaye bilmek, milli değerleri, gelenekleri bütünüyle milli kültürü yabancı tesir ve tahriplere karşı korumak ve müdafaa etmek. Varlığını millet varlığından ayırmayan, millet için fedakarlığı esas kabul eden idealist bir İslam ahlakını fertlerin ve cemiyetin hayatına zorlamadan hakim kılmaya çalışmak. Milletin bütün fertlerini tasada ve kıvançta ortak, bölünmez bir bütün ve birbirlerinin kardeşleri oldukları duygu ve şuurunda kaynaştırmaya gayret etmektir...
( 0 soru/yorum )