Konkordato nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ortadaki O harfini bir can simidinin oluşturduğu konkordato sözcüğü
Konkordato
Konkordato (ticaret, hukuk) bir kişi ya da iktisadi kuruluşun borçlarını ödeyemez durumda olduğunu alacaklı kişi ya da kuruluşlara bildirmesi üzerine, yasaca öngörülmüş belirli orandaki alacaklı çoğunluğunun kararı ve mahkeme onayıyla, borçlunun, borçlarının belirli bir kısmından kurtulmasını ya da ödeme koşulların değiştirilmesini vb. sağlayabilen ve karşılıklı olarak imzalanan sözleşme. Örneğin alacaklıların satıştan ettikleri kardan vazgeçerek sadece sattıkları malın maliyetini yani ceplerinden çıkan parayı tahsil etmeye razı olmaları gibi.
( 0 soru/yorum )