Koni nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Açık mavi yarı saydam renkli bir dik koni çizimi
Dik koni
  1. Koni, durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey ve bu yüzeyin çevrelediği katı cisim, mahrut.
  2. Çembersel düzlem üzerindeki her noktanın çember düzlemi dışındaki ve genellikle merkezdeki bir nokta ile birleşiminden oluşan bir ucu sivri geometrik cisim.


  • Koni hücre: (anatomi) Gözde ağ tabakada damar tabakaya bitişik görme hücresi.
( 0 soru/yorum )