Konservatör nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen (kimse), muhafazakar, tutucu.
    Profesör şu suretle cevap veriyor: "Konservatör değilim. Çünkü eskimiş kırılmış bir alemi muhafaza edemem, revolüsyoner değilim, çünkü hoşuma gitmeyen ve zaten yalnız başına değişen bir alemde hiç bir şeyi değiştirmeye muktedir değilim. (İlgili cümle kaynağı: A. Afetinan)
  2. (spor) Durmalı çıkışlarda, bisikletçiye yardım eden kişi.
  3. Resim, heykel gibi eski sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması ve bakımından sorumlu görevli.
    Restoratör ve konservatörün temel görevi şimdiki ve gelecek nesillerin yararına kültür varlıklarını onarmak ve korumaktır.
( 0 soru/yorum )