Komuta nedir? Komuta etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (askeri terim) Askeri birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda eş anlamı. İngiliz tümeni Kut'ül Amare'de kuşatılarak Halit Paşa komutasındaki kuvvetlere teslim olmak zorunda kalmıştı. (N. Zeybek, K. Kara)
  2. Komutanlık sıfat ve yetkisinin yürütülmesi. Saldırıyı uygun bulan M. Kemal Paşa'nın telgrafı şöyle bitiyordu: "Yüksek komutanız memnunluk yarattı. Muzaffer olmanıza duacıyız." (P. Tuğlacı)


  • Komuta etmek: Askerlikte yönetmek, kumanda etmek. Orduya komuta etmek, askeri idare etmek ve düşmanı mağlup etmek, büyük ve pek önemli işlerdendir. (İlgili cümle kaynağı: T. Ünal)
( 0 soru/yorum )