Komün nedir? Komünal ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Toprakta ortak mülkiyete dayanan, iş bölümü ve sosyal tabakalaşmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu tarımsal topluluk.
  2. (tarih) Özellikle ortaçağın son dönemlerinde, Avrupa'da ticaret ve zanaatta uzmanlaşmış ve böylece güçlenmiş, feodal devlete karşı özerklik ve bağışıklıklar kazanmış, burjuvazisi ve daha alt sınıfları arasındaki ittifakla kendi iç örgütlenmesini ve dayanışma ruhunu oluşturmuş kent.
  3. Özellikle Fransa ve Belçika'da belediye.
  4. (tarih) Fransa-Rusya savaşından sonra Paris'te kurulan devrim hükümeti, Paris Komünü (18 Mart - 28 Mayıs 1871).

  • Komünal: Komün temeline dayalı, ortaklaşa.
  • Komünal kölelik: İlkel komünal toplumun son dönemlerinde görülen toplum adına savaş tutsağı vb. gibileri köleleştirme olgusu.
  • Komünal mülkiyet: Komünal toplumda üretim araçları, köleler vb. üzerindeki, topluluk üyelerinin ortak sahipliliği.
  • Komünal toplum: İnsanların topluluklar durumunda yaşamaya başladıkları ilk dönemde ortak korunma, ortak çalışma, ortak yararlanma temeline dayalı toplum.
( 0 soru/yorum )