kristal:

Kristal nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Çeşitli geometrik şekillerde kesilmiş kristaller
Kristal
Belirli bir geometrik şekil gösterecek biçimde katılaşmış madde; atom ve molekülleri, nitelik ve niceliklerine öre aralarındaki açı ve uzaklıklar belirli, enerjileriyle en düşük düzeyde tutularak özgün biçimlerde düzenlenmiş katı madde, örüt.

  • Kristal sistemleri: Kristallerin, üç eksenin birbirlerine eşitlik ve diklik bakımından sınıflandırılmasında kullanılan yedi sistem. Bunlar triklinik, monoklinik, ortorombik, tetragonal, rombohedral, heksagonal ve kübiktir.
  • Kristal suyu: Kimi kimyasal maddelerin, sulu çözeltiden katı evreye geçerken oluşturdukları kristal yapıya kattıkları su.
  • Kristal yapısı: Üç boyutlu örgüde, maddenin atom ya da moleküllerinin özgün dizilişleri.