Köy nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tarlalar arasında bir köy
Köy
  1. Genellikle tarıma dayalı bir ekonomik yaşamın egemen bulunduğu, belde ve kasabadan küçük yerleşim birimi.
  2. Köy halkı.
    Bu olay üzerine bütün köy ayağa kalktı.


  • Köy düğünü: Köylük bölgenin geleneksel özelliklerini taşıyan düğün.
  • Köy ihtiyar meclisi: Köyün, köye ve köylüye ait işlerde karar yetkisi olan ve genellikle yaşlılardan oluşan organı.
  • Köy romanı: Köy yaşamını, köyün toplumsal yapısını konu alan roman türü.
  • Köy edebiyatı: Köyü, köylüyü konu olarak seçen, köyün ve köylünün toplumsal yapısını (geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, ekonomik durumunu, sorunlarını vb.) yansıtmayı amaç edinen edebiyat etkinliklerinin tümü.
( 0 soru/yorum )