Köy nedir ne demektir? Anlamı


Köy
  1. Genellikle tarıma dayalı bir ekonomik yaşayın egemen bulunduğu, belde ve kasabadan küçük yerleşim birimi.
  2. Köy halkı.
    Bu olay üzerine bütün köy ayağa kalktı.

  • Köy düğünü: Köylük bölgenin geleneksel özelliklerini taşıyan düğün.
  • Köy ihtiyar meclisi: Köyün, köye ve köylüye ait işlerde karar yetkisi olan ve genellikle yaşlılardan oluşan organı.
  • Köy romanı: Köy yaşamını, köyün toplumsal yapısını konu alan roman türü.
  • Köy edebiyatı: Köyü, köylüyü konu olarak seçen, köyün ve köylünün toplumsal yapısını (geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, ekonomik durumunu, sorunlarını vb.) yansıtmayı amaç edinen edebiyat etkinliklerinin tümü.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.