Kültür nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli kültürel değerleri bir arada gösteren resim
Kültür
 1. Bir toplumun, topluluğun doğaya karşı verdiği savaşta, kendisini yeniden üretebilmesi için yarattığı maddi ve manevi değerlerden (tarım araçları, teknoloji, gelenek, görenek, dil, sanat, bilim, felsefe vb.) oluşan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bütün, ekin.
  Ulusal kültürler yok oluyor, iletişim araçları tek tip evrensel bir kültür düzenini oluşturuyorlar. (İlgili cümle kaynağı: H. Topuz)
 2. Belirli bir alanda bilgisini artırarak beğeni, eleştirme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olma durumu.
  Geçenlerde, bir dergide, adı biraz daha az bilinen bir romancımıza, romancılıkta kültür önemli mi? diye sormuşlar. (A. Timuçin)
 3. Belli bir konuda kazanılmış geniş ve düzenli bilgi.
  Fizik kültürü kuvvetli bir kişi. TDK.
 4. Canlı maddelerin, yapay ortamda ve ideal koşullar altında çoğaltılması.
  Hücre kültürü.


Kültür ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Kültür alanı: İçinde az ya da çok birbirine benzer kültürlerin bulunduğu coğrafya bölgesi.
 • Kültür basamağı: Bir toplumun kültürünün bulunduğu evre.
 • Kültür bitkileri: İnsan eliyle dikilen, insan tarafından yetiştirilen her türlü bitki.
 • Kültür bölgesi: (toplum bilim) Çeşitli kültür tiplerinin kümelendiği bölge.
 • Kültür bütünü: (toplum bilim) Belli bir bölgede, belli bir zamandaki kültür öğelerinin tümü.
 • Kültür çağları kuramı: (psikoloji) Birey olarak her çocuğun anlık gelişiminin eski kültür çağ ve düzeylerinden geçmesi ve eğitimin bu çağlar göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerektiği görüşü.
 • Kültür çevresi:
  1. (toplum bilim) Belli kültür değerlerinin ve ürünlerinin, bir uygarlığın yayıldığı alan.
  2. (felsefe) Somut bir kültür bağlamı, bir kültür bütünü.
 • Kültür dili: (dil bilim, edebiyat) Kültürel etkinliklerde, dil bilgisi kurallarına özen gösterilerek kurulan dil.
 • Kültür evrimi: İnsanlığın kültürel üretimlerinin tarihsel süreç içindeki gelişimi.
 • Kültür felsefesi: (felsefe) Kültürün yapısını ve gelişmesini inceleyen felsefe dalı.
 • Kültür fizik: (spor) Vücudu kuvvetlendirmek, bedensel dayanıklılığı artırmak, kasları çalıştırmak ve bazı vücut arızalarını düzeltmek için yapılan jimnastiğin tümü, beden eğitimi.
 • Kültür karmaşası: (toplum bilim) Birbirine bağlı olan ya da bir ana öğe çevresinde kümelenen kültür öğelerinin bütünü.
 • Kültür ruh bilimi: Ruh bilimi temel bir toplumsal bilim sayarak, doğa bilimlerinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini ileri süren görüş.
( 0 soru/yorum )