Külliye nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İstanbul Süleymaniye Külliyesi maketinin üstten görünüşü
Süleymaniye Külliyesi - İstanbul
Külliye, bir caminin çevresinde camiyle birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane gibi çeşitli yapıların tümüne verilen ad.

Süleymaniye, bir "külliye"dir. Muhiti bir cami, mektep, medrese, çarşı, hastane, imarethane, misafirhane, kervansaray, hamam, hazire (mezar yeri) ve türbeleri istiva eder, kuşatır. Cami, kalp gibi merkezde yer almış, külliyenin diğer azaları ise "U" şeklinde bir yerleşimle onun etrafını sarmıştır. Bu boyutuyla adeta ideal bir İslam şehrinin numunesidir, beşeri tekamülün sağlandığı bir bilgelik merkezidir. Ayrıca kuşları da ağırlayan bu külliyenin avlusunda cephe duvarları içinde kuşların yuva yapabilmesi için delikler de bırakılmıştır. (M. K. Öke)
( 0 soru/yorum )