Kükremek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Şiddetli bir şekilde kükreyen aslan
Kükreyen aslan
  1. Aslan için saldırgan bir durum alıp, bağırmak. Aslan kızmıştı; tilkiyi görünce öyle bir kükredi ki yer gök titredi. (E. Sarı)
  2. Öfkeyle kabarıp etrafı titreten inleten sesler çıkarmak. Hz. Ömer insan aklını bir bez gibi yırtan eda ile kükredi: — Her kim, Allah'ın Resûlü öldü, derse onun boynunu vururum!!! (M. N. Bursalı)
  3. Deniz, nehir, sel gibi sular için yükselip kabarmak, taşmak. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım (İstiklal Marşı).
  4. Coşmak: Kükreyerek dışarı taşan duygular, beni bu andan sürükleyerek uzaklaştırmaya çalışıyor. (İlgili cümle kaynağı: A. Bracken)
  5. Hamur için mayalanıp kabarmak. Üzerine çıkacak kadar su konduktan sonra kükremesi için ılıkça bir yere konur. (M. Yapıcı)
( 0 soru/yorum )