Külte nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Deste, demet, düzine.
    Bir külte kalem aldım; bir külte çiçek ver...
  2. (yerbilim) Aynı bileşim ve aynı yapıda geniş taş topağı, kayaç.
    Fakat petrol mutlaka bu ana külte içinde kalmaz, üzerindeki büyük basıncın etkisiyle ana külteden sızarak çevredeki daha geçirgen daha gözenekli külteleri doldurur. (İlgili cümle: S. Öngör)
  3. On beş yirmi salkımdan ibaret inci dizisi.
    Bunların üzerine de dört-beş sıra altın dizisinden oluşan kıstı; boyuna da en az yirmi sıra inci dizisinden oluşan külte takılırdı. (Anadolu kadının 9000 yılı)
( 0 soru/yorum )