Hukuk sosyolojisi nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Toplumlardaki hukuksal kurumları, yurttaş hukukunu, cezayı gerektiren olayları ve ahlakın hukukla olan ilişkilerini ve hukukun toplumsal yapıyla olan bağlantılarını inceleyen sosyoloji dalı. Hukuk sosyolojisi, hukuku, bir yandan sosyal gerçeklik içerisinde yakalamaya, diğer yandan hukuk kurallarıyla sosyal yaşamın koşulları arasındaki ilişkileri kavramaya ve hukuk normlarının bilinçli ya da bilinçsiz oluşumu içerisinden; asıl hukuk normunun bireylerin eylemlerinde gerçekleşen norm olduğunu belirlemeye çalışırken, hukukun yine de bir normlar bütünü olduğunu söylemekten, diğer bir deyişle hukukun normativitesini (kurallar gerçeğini) kabul etmekten vazgeçmiş sayılamaz. (C. Can)
( 0 soru/yorum )