Müşabehet ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İki şey arasında benzerlik, benzeşlik: Şüphesiz müşabehet ve ademi müşabehet nispi tabirlerdir. Bir İngiliz ile bir Alman arasında Çinliye nazaran müşabehet vardır, fakat diğer bir İngiliz'e nazaran ademi müşabehet vardır. Onun için müşabehet miyarı olarak büyük milli cemiyetin müşterek vasıfları alınmalıdır. (İlgili cümle kaynağı: S. Engin)
( 0 soru/yorum )