Müşareket nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ortaklık, ortaklaşma: Görülüyor ki, henüz partiler arasında bu hususta bir müşareket vaki değildir.
  2. Birlik, beraberlik: Müşareket lideri.
  3. (dil bilgisi) Bir fiilin birden çok özne tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten çatı, müşareket işteş çatı. Türkçede bu çatı -ş- ekiyle kurulur. Örnek cümle: Çocuklar gülüşüyor, kuşlar ötüşüyorlardı.


  • Müşareket etmek: Ortaklaşa çalışmak.
( 0 soru/yorum )