müşareket:

Müşareket nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ortaklık, ortaklaşma.
    Görülüyor ki, henüz partiler arasında bu hususta bir müşareket vaki değildir.
  2. Birlik, beraberlik.
    Müşareket lideri.
  3. (dil bilgisi) Bir fiilin birden çok özne tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten çatı, müşareket işteş çatı. Türkçede bu çatı -ş- ekiyle kurulur.
    Örnek cümle: Çocuklar gülüşüyor, kuşlar ötüşüyorlardı.


  • Müşareket etmek: Ortaklaşa çalışmak.