müşahhas :

Müşahhas nedir ne demektir? Anlamı

  1. Varlığı duyu organlarıyla algılanabilen şey, somut.
    Biz derhal neticeye varmak isteriz. Ve neticenin müşahhas, elle tutulur, gözle görülür, çabuk çabuk olmasını istiyoruz.
  2. Sanal olmayan.