müşavere :

Müşavere nedir ne demektir? Anlamı

Danışma işi, danışma.


  • Müşavere etmek: Danışmak. Vezirlerin en önemli görevi, sadrazama müşavirlik etmektir. Sadrazam, devlet işlerini ilgilendiren hususlarda bunlarla müşavere edecektir.