Müşavere nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir iş veya konu hakkında başkalarına bilgi veya yol sorma, görüş alma, istişare etme, fikir alışverişinde bulunma, danışma: Karşılaştıkları zor problemlere en doğru çözümü bulmak için önemli meseleleri daima arkadaşlarıyla müşavere etti. (İlgili cümle kaynağı: A. Rahman)


  • Müşavere etmek: Danışmak: Vezirlerin en önemli görevi, sadrazama müşavirlik etmektir. Sadrazam, devlet işlerini ilgilendiren hususlarda bunlarla müşavere edecektir.
( 0 soru/yorum )