Müşerref nedir? Müşerref olmak ne demektir? Anlamları

Şereflenmiş, onurlanmış, yüceltilmiş.
Allah Teala'nın "habibim" dediği bir Peygamberin ümmeti olmakla müşerref olduğumuz için ne kadar şükür ve hamt etsek azdır. (İlgili cümle kaynağı: Veli Ali Tok)

  • Müşerref oldum: Bir kimsenin, kendisine biri tanıtıldığında memnunluğunu anlatmak için söylediği nezaket sözü.
    O zaman sizi tanımıyordum ama bu sayede müşerref oldum.
  • Müşerref olmak:
    1. Onurlanmak, onur kazanmak, şereflenmek. Allah'a ulaşmakla müşerref oldu.
    2. (mecazi) Tanışmak.