Müşerref nedir? Müşerref olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Şereflenmiş, onurlanmış, yüceltilmiş: Allah Teala'nın "habibim" dediği bir Peygamberin ümmeti olmakla müşerref olduğumuz için ne kadar şükür ve hamt etsek azdır. (İlgili cümle kaynağı: Veli Ali Tok)

  • Müşerref oldum: Bir kimsenin, kendisine biri tanıtıldığında memnunluğunu anlatmak için söylediği nezaket sözü: O zaman sizi tanımıyordum ama bu sayede müşerref oldum.
  • Müşerref olmak:
    1. Onurlanmak, onur kazanmak, şereflenmek: Allah'a ulaşmakla müşerref oldu.
    2. (mecazi) Tanışmak.
( 0 soru/yorum )