Müşavir nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir müşavir ile görüşme yapan bir adam
Müşavir
  1. Müşavir belli bir konuya ileri derecede vakıf olup, bilgi ve fikir verip görüş bildirebileceği için kendisine danışılan kimse, danışman.
  2. Uzmanı olduğu konularda üstünün işlerini yapmasına yardımcı olan, üstüne bilgi, fikir ve görüşlerini sunan yardımcı. Devlet büyükleri, kendilerine müşavir seçtikleri ilim, fen, sanat ve siyaset adamlarının değerleri ve büyüklükleri ölçüsünde büyüktür. Bu müşavirlerin ise, "evet efendimiz" diyenleri değil, "yanlış yapıyorsun! Doğrusu böyledir, çünkü..." diyebilenleri makbuldür.


Hesap yapan bir mali müşavir ve mali müşavir logosu
Mali Müşavir
  • Mali Müşavir: Muhasebecilik yapmanın yanında işletmecilik, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenleyen ve bu konularda danışmanlık hizmeti veren kişidir. Ayrıca sözü edilen konularda inceleme ve analiz yapar, mali tablolar ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verir, rapor hazırlar, mali konularda bilirkişilik ve benzeri işleri yapar.
  • Teknik Müşavir: Doğal veya inşa edilmiş çevre üzerinde; bir problemi çözmek ya da çözümüne yaklaşmak için teknik konularda, bilimsel gerçeklere ve bilgiye dayalı olarak müşavirlik hizmeti veren kişi veya kuruluştur.
  • Yasal Müşavir: Medeni haklarının sınırlanması gerekli görülen yetişkin bir kişiye görüşü alınmak üzere atanan kimsedir.
  • Adli Müşavir: Hukuki konularda danışmanlık veya danışma hizmeti veren kişi veya büro.
( 0 soru/yorum )