meşrep:

Meşrep nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yaradılış, huy, karakter, mizaç.
    Kahveye her cins ve meşrepten insan geliyor. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Tanpınar)
  2. Yaşama ve davranış biçimi.
    Bir kimse hakikaten Hz. Peygamber (sav)'in ahlakı, evsafı, ahvali ve meşrebi üzere olursa, arada bir nesep bağı olmasa dahi yine de gerçek anlamıyla Âli Muhammed'den ve Ehli beytinden olur. (İbn-i Haldun)
  3. Meşrep sözcüğü su içme şekli ve su içilen kaynak manasına geldiği gibi huy, adet, ahlak, gidiş, manevi haz ve feyiz alınan yer anlamlarını da ifade eder.