Meşrep nedir ne demektir? Anlamı


  1. Yaradılış, huy, karakter, mizaç.
    Kahveye her cins ve meşrepten insan geliyor. (A. H. Tanpınar)
  2. Yaşama ve davranış biçimi.
    Bir kimse hakikaten Hz. Peygamber (sav)'in ahlakı, evsafı, ahvali ve meşrebi üzere olursa, arada bir nesep bağı olmasa dahi yinede gerçek anlamıyla Âli Muhammed'den ve Ehli beytinden olur. İbn Haldun
  3. Meşrep sözcüğü su içme şekli ve su içilen kaynak manasına geldiği gibi huy, adet, ahlak, gidiş, manevi haz ve feyiz alınan yer anlamlarını da ifade eder.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.