Meşrep nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yaradılış, huy, karakter, mizaç: Kahveye her cins ve meşrepten insan geliyor. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Tanpınar)
  2. Yaşama ve davranış biçimi: Bir kimse hakikaten Hz. Peygamber (sav)'in ahlakı, evsafı, ahvali ve meşrebi üzere olursa, arada bir nesep bağı olmasa dahi yine de gerçek anlamıyla Âli Muhammed'den ve Ehli beytinden olur. (İbn-i Haldun)
  3. Meşrep sözcüğü su içme şekli ve su içilen kaynak manasına geldiği gibi huy, adet, ahlak, gidiş, manevi haz ve feyiz alınan yer anlamlarını da ifade eder.
( 0 soru/yorum )