Meta nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Mal, ticaret malı: Piyasada satılmak için üretilmiş ürün ve hizmetlere genel olarak meta denilir.
  2. (iktisat) Değişime girmek üzere üretilen ve değiştirilen mal: Eskiden insanlar, kendi kullanımları için mal üretirken, bugün pazar için meta üretiyorlar.
  3. Yunanca sonra ya da öte anlamına gelen ön ek: Örneğin metafizik fizik ötesi demektir.


  • Meta üretimi: (iktisat) Ürünlerin sadece kişisel tüketim için değil de satılmak için pazarda değiştirilmek üzere üretildiği toplumsal, iktisadi örgütleniş biçimi. Yalnızca kullanım amacıyla üretilen nesneler ya da kullanım değerinden ibaret olan maddeler meta değildirler; ancak başka bir ürünle değiştirmek ya da satmak için bir şey yapılırsa, yani nesnede bir değişim değeri söz konusu ise, o nesne bir metadır. Örneğin Evde yemek yapan bir ev kadını yararlı bir ürün veya hizmet üretmiştir. Ancak ticari bir mal veya hizmet (yani meta) üretmemiştir.
( 0 soru/yorum )