Meşruhat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir maddenin açıklanması için yazılanlar, açıklamalar, şerhler: Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın isminin yanında "Cumhuriyetçidir" diye bir meşruhat bulunuyormuş... (TTK)
  2. Açıklamalar ve izahlar: Tebliğ kağıdına "zatına tebliğ yapılmıştır" şeklinde yetkili memur tarafından meşruhat verilmiştir. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )