meşruhat :

Meşruhat nedir ne demektir? Anlamı

  1. Bir maddenin açıklanması için yazılanlar, açıklamalar.
  2. Açıklamalar ve izahlar. Tebliğ kağıdına "zatına tebliğ yapılmıştır" şeklinde yetkili memur tarafından meşruhat verilmiştir. (kelime ile ilgili cümle)