Meşihat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir tekkede veya dergâhta şeyh olma durumu, şeyhlik, mürşitlik. Şeyh Ali Efendi'nin vefatından sonra tekkenin meşihati Kâdiriyye tarikatından Veli Dede'ye tevdi olunmuş... (S. Şimşek)
  2. Şeyhülislamın görev ve makamı: Meşihat, başında Şeyhülislâm'ın bulunduğu kurumdur... Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Günümüzde bu yetki Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir.

  • Meşihat Kapısı (Dairesi veya Makamı): (tarih) Şeyhülislamın görev yeri.
  • Meşihatı İslamiye: Şeyhülislamlık makamının başka bir adı.
( 0 soru/yorum )