Metre nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde dijital bir göstergesi olan şerit metre
Şerit metre
  1. Uzunluk ölçme aleti.
  2. Metre bir uzunluk birimidir. 1 metre, ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.
  3. Eskiden yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen ve 1960'da değiştirilerek Kripton - 86 atomunun boşlukta bir enerji düzeyinden öbürüne yaptığı ışınım dalga boyunun 1.650.763,73 katı olarak tanımlanan uzunluk ölçü birimi. Simgesi m. Bu ölçü biriminin iridyumlu platinden yapılmış olan örneği Fransa'da Uluslararası Tartı ve Ölçüler Arşivinde saklanmaktadır.


Metre uzunluk ölçü biriminin kripton-86 atomu dalga boyuyla gösterimi
1 metre
Kripton-86 atomu dalga boyunun 1.650.763,73 katı
  • 6 Ekim 1927 - Yedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, platin-iridyum alaşımı standart çubuğun üzerindeki iki merkezi çizginin eksenleri arasındaki 0 °C'deki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standart basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki silindirin üzerinde yatay duruyorken yapılan ölçümünü metrenin tanımı olarak düzeltmiştir.
  • Metre uzunluk ölçüsünün bir ışık ışının boşlukta altığı yol ile gösterimi
    Işığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe 1 metredir
    20 Ekim 1960 - 11. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi kripton-86 atomunun 2p10 ve 5d5 kuantum seviyeleri arasındaki geçişteki ışımanın boşluktaki dalga boyunun 1.650.763,73 katı olarak tanımlamıştır.
  • 21 Ekim 1983 - 17. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metrenin tanımını "ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe 1 metredir" şeklinde yapmıştır.

viki
( 0 soru/yorum )