Konsül nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (tarih) Eski Roma'da her yıl seçilen ve en üst düzey aynı yetkilere sahip olan iki yöneticiyi ifade eder. Konsüller, eskiden krallara ait olan hak ve yetkilere ve buyurma gücüne ve ortak bir iktidara sahiplerdi. Senato ülkeyi yönetecek olan "Konsül"ü seçmekteydi ve Konsül her yıl yeniden seçilirdi. (O. Cengiz)
  2. 1799'dan 1804'e değin Fransa'da görev alan üç devlet başkanlarından her biri.
( 0 soru/yorum )