Kont nedir? Kontes ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kont ve kontes Courtils otururlarken bir tablosu
Kont ve kontes Courtils
  1. Batıda özellikle orta çağda, hükümdarların maiyet ve hizmetindeki erkeklere verilen soyluluk unvanı.
  2. Roma İmparatoru'nun danışman olarak seçtiği kimse.
  3. Derebeyi.


  • Kontes: Kont eşi ya da mevkisi konta eşit olan soylu kadın.
  • Kont gibi: (deyiminin anlamı) Şık giyinmiş (adam).
  • Kont gibi yaşamak: Bolluk içinde yaşamak.
( 0 soru/yorum )