Ledün ne demektir? Ledün ilmi nedir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ledün ilmini anlatan dünya üzerinde Kur'an cenin ve beyin görseli

Ledün, Allah katı demektir: Ledün ilmi Allah katından gelen ilimdir.

  • Ledün ilmi: İlahi sırlara ait ilim; sadece Cenâb-ı Hakk’a malum olan, ancak dilediği peygamber ve velilerine öğrettiği ilahi sırları anlama ilmi, gayb ilmi: Ledün ilmi, öyle bir bilgidir ki, yakınlık ehline ancak Yüce Allah'tan ilham yoluyla manalar kavrayarak Allah'ın talimiyle malum olur; akla bağlı deliller, müşahedeler ve okumalar ile olmaz... (S. Ustaosmanoğlu)
( 0 soru/yorum )