Kain nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yerde bulunan, olan: ...kahveciler sokağından da karakol sokağı hududuna kadar olan uzun adacıkta kain olan bu han ve kahveler, arz ettiğim heyetiyle tam bir Safranbolucuktur. (İstanbul Etnografyası)
  2. Olan, bulunan, var olan, mevcut olan: Allah'ın Kain ismi O'nun tek varlık olduğuna ve tüm yaratılışın O'na boyun eğdiğine işaret eder: Bu nedenle Allah'a kain-i mutlak ve yaratılmışların tamamına da kainat denir. (Mevlana'nın 18 Sırrı)
( 0 soru/yorum )