Ohm Nedir Ne Demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ohm, uçlarında 1 voltluk potansiyel farkı bulunması sonucunda iki noktası arasından 1 amperlik akım geçen ve kendisi elektromanyetik bir kuvvet kaynağı olmayan bir iletkenin direnci olarak tanımlanan direnç birimi. Simgesi Ω (Alman fizikçisi G. S. Ohm'un adından).Bu tanım, kütlesi 14,4521 gram olan 106,300 cm uzunluğundaki düzgün kesitli cıva sütununun direnci olarak tanımlanan eski enternasyonal ohm'un (Ω int) yerini almıştır.

Ohm kanunu (yayası): (fizik) "Öteki etkenler sabit kalmak koşuluyla herhangi bir iletkende ki elektrik akımı, uçlarındaki potansiyel farkıyla orantılıdır" biçiminde ifade edilen ve I akım, V potansiyel farkı, R de direnç olmak üzere I = V / R bağıntısıyla gösterilen yasa.
( 0 soru/yorum )