Latin nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Latin halkından olan kimse: Latinler, İtalya'nın orta kesiminde bugünkü Lazio'ya tekabül eden bölgesinde yaşamış olan eski bir İtalik halktır.
  2. Latin, Roma kültürü ile ilgili olarak kullanılan bir sıfat: Latin edebiyatı, Latin mimarisi, Latin müziği vb.
  3. Dili Latince kökenli ulus: Latince, Hint-Avrupa dil ailesine üye antik bir dildir. Eski Roma İmparatorluğunun resmi dili olan Latince, tarih boyunca bilim ve yönetim dili olarak kullanılmıştır.
  4. Latinlerle ilgili.


Latin ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


Latin alfabesi
Klasik Latin Alfabesi
  • Latin alfabesi: Latin alfabesi veya Roma alfabesi, Latin kültürünün temelini oluşturur ve klasik Latin alfabesinde 23 harf bulunur. Latin alfabesi şu anda dünyadaki en yaygın kullanılan alfabe olup aynı zamanda Türkiye'nin kullandığı alfabedir.
  • Latin Amerika: Latin dilleri konuşan Amerika Kıtası ülkelerine ve çevresine işaret eder.
  • Latin edebiyatı: Roma'nın kuruluşuyla başlayan edebiyat dönemi. Yunan kültürü ve edebiyatının etkisinde kalmış temelde eski Yunan edebiyatıyla beslenip gelişmiş ve ona pratik, açık ve alaycı bir anlatım biçimi kazandırmış edebiyat türü.
  • Latin halkları: Dilleri Latince kökenli olan insanlar için kullanılır.
  • Latin harfleri: Eski Roma yazısına dayanan genellikle Avrupalıların kullandığı, 3 Kasım 1928’de Türkiye'de Arap harfleri yerine kabul edilen ve günümüzde de kullanılan harfler.
  • Latin mimarisi: İlk Hristiyanların kullandığı Roma yapı tekniği.
( 0 soru/yorum )